- Янгиликлар

Деменция

Деменция – тафаккур бузилишими? Тафаккур бузилишига деменция деб айтилади. Бу касаллик, одатда, 60 ёшдан сўнг ривожлана бошлайди. Ёш ошган сайин…