Янгиликлар » Энциклопедия » ЦУНГ ШКАЛАСИ

ЦУНГ ШКАЛАСИ


(депрессияни баҳолаш учун)

 

Исму-шарифи___________________________  Текширув санаси______

 

Кўрсатма: Қуйида келтирилган ҳар бир жумлани диққат билан ўқинг ва айнан ҳозирги пайтда ўзингизни қандай ҳис қилаётган бўлсангиз шунга мос жавобларни белгиланг.  Саволлар устида узоқ ўйланманг ва хаёлингизга келган биринчи жавобни белгиланг, чунки тўғри ёки нотўғри жавоблар йўқ.

 

 

САВОЛЛАР, ВАЗИЯТЛАР

Ҳеч қачон

Баъзан

Тез-тез

Деярли ҳар доим

1.

Мен тушкинликни ҳис қилаяпман.

 

 

 

 

2.

Эрталаб мен ўзимни жуда яхши ҳис қиламан.

 

 

 

 

3.

Мен йиғлаб тураман.

 

 

 

 

4.

Мен тунда ёмон ухлайман.

 

 

 

 

5.

Иштаҳам ёмон эмас, яъни одатий.

 

 

 

 

6.

Менга ёққан одамлар билан суҳбатлашгим, уларнинг ёнида бўлгим келади.

 

 

 

 

7.

Мен вазнимни йўқотаётганимни сезаяпман.

 

 

 

 

8.

Мени қабзият безовта қилади

 

 

 

 

9.

Юрагим одатдагидан тезроқ уради.

 

 

 

 

10.

Мен ҳеч қандай сабабсиз чарчайман.

 

 

 

 

11.

Фикрларим ҳар доимгидек аниқ ва равшан.

 

 

 

 

12.

Қўлимдан келадиган ишларни осонликча бажараман.

 

 

 

 

13.

Безовталикни ҳис қилаяпман ва бир жойда ўтира олмаяпман.

 

 

 

 

14.

Менда келажакка ишонч бор.

 

 

 

 

15.

Жаҳлим одатдагидан тезроқ чиқаяпди.

 

 

 

 

16.

Менга бир қарорга келиш жуда осон.

 

 

 

 

17.

Мен фойдали ва зарур эканлигимни ҳис қиламан.

 

 

 

 

18.

Мен тўлақонли ҳаёт кечираяпман.

 

 

 

 

19.

Мен ўлсам бошқаларга яхши бўлишини ҳис қилаяпман.

 

 

 

 

20.

Мени авваллари хурсанд қиладиган нарсалар ҳозир ҳам хурсанд қилади.

 

 

 

 

 

Тўғри саволлар:  1,3,4,7,8,9,10,13,15,19

Тескари саволлар: 2,5,6,11,12,14,16,17,18,20

 

Депрессия даражаси (ДД) қуйидаги формула орқали аниқланади:

 

ДД = ∑тўғ. + ∑тес

 

Бу ерда  ∑тўғ. – белгиланган “тўғри” саволлар йиғиндиси;. ∑тес.,– белгиланган “тескари” саволлар йиғиндиси.

Депрессия даражаси

Депрессия йўқ – 50 баллгача.

Енгил депрессия – 50–59 балл.

Ўрта даражали депрессия – 60–69 балл.

Оғир депрессия – 70 балл ва ундан юқори.

 

НОРМАЛ ЛАБОРАТОРИЯ КЎРСАТКИЧЛАРИ

ҚОННИНГ УМУМИЙ ТАҲЛИЛИ

Қон таркиби

Эрк.

Аёл.

Эритроцитлар

4,0-5,5х1012

3,5-5,0х/л

Гемоглобин

130-160 г/л

120-140 г/л

Рангли кўрсаткич

0,86-1,05

Гематокрит

36-48 %

Лейкоцитлар

4,0-9,0х/л

Нейтрофиллар:

 Сегментядроли

Таёқчали

 

47-72 %

1-6 %

Лимфоцитлар

19-37 %

Моноцитлар

3-11 %

Базофиллар

0-1 %

Эозинофиллар

0-5 %

Тромбоцитлар

180-320х/л

Ретикулоцитлар

2-12 %

ЭЧТ

2-15 мм/соат

 

ҚОННИНГ БИОКИМЁВИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИ

ҚОНДА ОҚСИЛЛАР ВА ҚОЛДИҚ АЗОТ КЎРСАТКИЧЛАРИ

Умумий оқсил

65 – 85 г/л

Албумин

56,5 – 66,8 %

Глобулин

332 – 43,5 %

Фибриноген А

2-4 г/л

Протромбин

0,1-0,15 г/л

Креатинин

44-97 мкмол/л

Сийдик кислотаси

0,16-0,5 ммол/л

Мочевина

2,5-8,3 ммол/л

Аммиак

12-65 мкмол/л

КОАГУЛОГРАММА

Фибриноген

2 – 4 г/л

Протромбин индекс (ПТИ)

90 – 105 %

Протромбин муносабат

0,9 – 1,3

Квик бўйича протромбин даражаси:

1)      норма

2)      миокард инфаркти, ўпка артерияси тромбоэмболияси

 

70-110 %

 

30-50 %

Антитромбин III

71-115 %

Қоннинг ивиш даври

2 – 9 дақ.

Рекалцификация даври

60 – 150 с

Плазманинг гепаринга толерантлиги

6 – 13 дақ.

ҚОНДА ХОЛЕСТЕРИН КЎРСАТКИЧЛАРИ

Умумий холестерин миқдори:

1)      норма

2)      бироз ошган

3)      жуда ошган

 

<5,0 мммол/л

5,1 – 6,2 мммол/л

≥6,21 ммол/л

Юқори зичликдаги липопротеидлар

0,70 – 2,53 ммол/л

Триглицеридлар

1,45 – 1,80 ммол/л

ҚОНДА ҚАНД МИҚДОРИ

Қанд миқдори (оч қоринга)

4,2 – 6,2 мммол/л

Овқатланишдан 2 соат ўтгач

7,8 – 11,1 мммол/л

ҚОНДА ЭЛЕКТРОЛИТЛАР МИҚДОРИ

Натрий (плазмада)

135 – 150 мммол/л

Калий (плазмада)

3,4 – 5,6 мммол/л

Калций (плазмада)

2,0 – 2,8 ммол/л

Ионлашган калций

1,1 – 1,4 ммол/л

Магний (плазмада)

0,70 – 1,1 мммол/л

Хлор

97 – 110 ммол/л

Мис

11,1 – 24,3 мкмол/л

Цинк

7,7-23,0 мкмол/л

Церулоплазмин

1,3 – 3,3 ммол/л

Темир

9,0 – 31,3 мкмол/л

Оқсилга боғланган йод миқдори

335 – 650 нмол/л

АРТЕРИАЛ ҚОННИНГ ГАЗ ТАРКИБИ

Рн

7,35 – 7,45

рО2

10,6 – 14,0 кПа

рСО2

4,7 – 6,0 кПа

ҚОН ПИГМЕНТЛАРИ

Умумий билирубин

3,4 – 20,5 мкмол/л

Боғланган билирубин

0,86 – 5,3 мкмол/л

Эркин билирубин

1,7 – 17,1 мкмол/л

ҚОН ФЕРМЕНТЛАРИ

АСТ

0,18 – 0,60 ммол/л

АЛТ

0,12 – 0,80 ммол/л

Лактатдегидрогеназа (ЛДГ)

0,8 – 4,0 ммол/л

Ишқорли фосфатаза

0,5 – 1,3 ммол/л

Креатинфосфокиназа (КФК)

30-220 БК/л

ҚОН ИММУНОГЛОБУЛИНЛАРИ

Lg G

65,6 – 147,6 мкмол/л (8-18 г/л)

Lg A

5,6 – 27,9 мкмол/л (0,9-4,5 г/л)

Lg M

0,6-2,8 г/л

Lg D

0,26-0,78 мкмол/л

Lg E

0,3-30 нмол/л

ҚОНДА ГОРМОНЛАР

Тироксин (умумий), Т4

39-155 нмол/л (3-12 мкг %)

Тироксин (эркин)

13-30 пмол/л (1,0-2,3 нг %)

Трийодтиронин, Т3

1,2-3,1 нмол/л (80-200 нг %)

Тиреотроп гормон (ТТГ)

0,45 – 6,20 БК/л

   

СИЙДИКНИНГ ЛАБОРАТОР КЎРСАТКИЧЛАРИ

СИЙДИКНИНГ УМУМИЙ ТАҲЛИЛИ

Сийдикнинг бир кунлик миқдори (диурез)

800 – 1500 мл

Нисбий зичлиги

1020 – 1025

Ранги

Сомонранг

Тиниқлиги

Тиниқ

Реакция

рН – 4,5-8,0

Оқсил

Йўқ

Қанд

Йўқ

Ацетон

Йўқ

Кетон таначалари

0,5 г/л дан кам

Уробилин таначалари

Йўқ

Билирубин

Йўқ

Аммиак

Йўқ

Порфобилиноген

2 мг/л дан кам

СИЙДИК ЧЎКМАСИ МИКРОСКОПИЯСИ

Эпителиал хужайралар

0 – 3 та

Лейкоцитлар

0 – 3 (эрк); 0 – 6 (аёл)

Эритроцитлар

Йўқ ёки 0 – 2

Цилиндрлар

Йўқ

Бактериялар

1 мл да 30 000 дан ошмайди

Ноорганик чўкма

Уратлар, фосфатлар, оксалатлар

СИЙДИКНИНГ БИОКИМЁВИЙ ТАҲЛИЛИ

Мочевина

233 – 587 ммол/кун

Креатинин

5,3 – 17,7 ммол/кун

Калий

1,5 – 3 г/кун

Натрий

3 – 6 г/кун

Хлор

170 – 210 мэкв/л

Адреналин

27,3 – 54,6 нмол/л

Алдостерон

2,8 – 41,6 нмол/л

Алфа–амилаза

28 – 160 г

Мис

0,24-0,78 мкмол/кун

 

СИЙДИКДА ШАКЛЛИ УНСУРЛАР МИҚДОРИНИ АНИҚЛАШ УСУЛЛАРИ

Аддис–Каковский усули бўйича

 

Бир кунда (24 соат) ажралиб  чиққан сийдикда 2 млн. га яқин лейкоцит, 1 млн. га яқин эритроцит, 20 минг га яқин цилиндр бўлади.

 

Нечипоренко усули бўйича

1 мл сийдикда 4000 га яқин лейкоцит, 1000 га яқин эритроцит, 0 – 1 та цилиндр бўлади.

Профессор Зарифбой Ибодуллаев
Ctrl
Enter
Хато топдизнигзми?
Матнни танланг ва Ctrl+Enter тугмачаларини босинг
МУҲОКАМАЛАР
Изоҳларнинг минимал узунлиги 50 та белгидан иборат. шарҳлар бошқарилади
Ҳеч қандай изоҳ йўқ. Сиз биринчи бўлишингиз мумкин!
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив