Yangiliklar prof. Ibodullayev Z.R. ma’ruzalari to‘plami

prof. Ibodullayev Z.R. ma’ruzalari to‘plami


1-MA`RUZA (UMUMIY NEVROLOGIYA)
ko'chirib olish [2,3 Mb]
faylni onlayn ko'rish
 

2-MA`RUZA (MIYА USTUNI)

3-MA`RUZA (EPS VA MIYACHA)

4-MA`RUZA (PO`STLOQ)

5-MA`RUZA (INSULT)

6-MA`RUZA (YALLIG`LANISH KASALLIKLARI)

7-MA`RUZA (ENSEFALIT)

8-MA`RUZA (MIELIT)

9-MA`RUZA (TARQOQ SKLEROZ)

10-MA`RUZA (NASLIY KASALLIKLAR)
ko'chirib olish [2,16 Mb]
faylni onlayn ko'rish
 


11-MA`RUZA (EPILEPSIYA)
ko'chirib olish [3,94 Mb]
faylni onlayn ko'rish
 

12-MA`RUZA (OG`RIQLAR)
ko'chirib olish [1,51 Mb]
faylni onlayn ko'rish
 

13-MA`RUZA (BOSH OG`RIQLAR)
ko'chirib olish [871,01 Kb]
faylni onlayn ko'rish
 

14-MA`RUZA (KOMA)
ko'chirib olish [784,54 Kb]
faylni onlayn ko'rish
 
IBODULLAYEV NEVROZ VA DEPRESSIYA
ko'chirib olish [1,38 Mb]
faylni onlayn ko'rish


TIBBIY PSIXOLOGIYA VA PSIXOSOMATIK TIBBIYOT
ko'chirib olish [2,37 Mb]
faylni onlayn ko'rish


TIBBIY PSIXOLOGIYA. 2.1-MARUZA
ko'chirib olish [1,6 Mb]
faylni onlayn ko'rish


TIBBIY PSIXOLOGIYA. 2.2-MARUZA
ko'chirib olish [2,14 Mb]
faylni onlayn ko'rish


ZIGMUND FREYD VA PSIXOANALIZ
ko'chirib olish [2,77 Mb]
faylni onlayn ko'rish


МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 2.1-Лекция
ko'chirib olish [1,18 Mb]
faylni onlayn ko'rish


МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 2.2-Лекция
ko'chirib olish [2,53 Mb]
faylni onlayn ko'rish


NEYROPSIXOLOGIYA. KECHA. BUGUN VA ERTA.
ko'chirib olish [859,63 Kb]
faylni onlayn ko'rish


TIBBIY PSIXOLOGIY. 1-MA`RUZA
ko'chirib olish [9,94 Mb]
faylni onlayn ko'rish


TIBBIY PSIXOLOGIYA. 3-MA`RUZA
ko'chirib olish [11,42 Mb]
faylni onlayn ko'rish